Skolstart i en av Sveriges bästa skolkommuner

I ett öppet brev hälsar skolkommunalrådet Anki Svensson (M) Tyresös elever välkomna till ett nytt läsår. Svensson berättar vad det är som gör att Tyresö i dag är en av landets bästa skolkommuner, hur positionen i toppen ska behållas och vilka utmaningar som framtiden bär med sig.

Anki Svensson (M)
Kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

I veckan startade ett nytt läsår i Tyresös grundskolor och vi hälsar alla elever och personal välkomna till skolan. Extra stort är det för de elever som nu börjar årskurs ett, vem minns inte den pirrande känslan i magen när man började i första klass. Förväntan och glädje över att växa och bli stor blandas med insikter om en tillvaro med mindre lek och mera krav.

Alla elever är välkomna till våra skolor, vi har höga förväntningar och våra verksamheter präglas av höga resultat, trygghet och delaktighet. Målet är att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner och det är mycket glädjande att vi i den senaste rankingen hamnade på plats 49 av Sveriges 290 kommuner. Vi är självklart mycket glada men inte nöjda, målet är att alla elever ska nå sina mål.

För att vara en av Sveriges bästa skolkommuner måste vi ha en hög kvalitet i undervisningen vilket skapas genom kunniga och engagerade lärare, som ger varje elev möjlighet att nå sina mål. Det pedagogiska ledarskapet måste vara tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka det nationella uppdraget, omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna. Skolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur för arbetet med att förbättra kvaliteten och arbetet måste ske systematiskt och kontinuerligt. Tyvärr råder det en allvarlig brist på lärare i Sverige vilket självklart också påverkar oss här i Tyresö men inför läsårsstarten så ser det ändå ljust ut.

De preliminära betygsresultaten för våra kommunala skolor visar på att måluppfyllelsen är fortsatt hög, den positiva kunskapsspiralen fortsätter bland våra elever som gått i svensk grundskola mer än fyra år. 

Detta hade aldrig varit möjligt utan våra duktiga elever och fantastiska personal, deras hårda arbete ger resultat. Men vi kan inte blunda för de utmaningar vi har och fokus i Tyresös skolor behöver fortsatta ligga på elevernas måluppfyllelse genom att förbättra undervisningen i klassrummen, elevernas arbetsro och lusten att lära. Publicerat 2016-08-24
Uppdaterat 2016-08-24


Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

68 besöker oss just nu