Socialdemokraterna mörkar planerade storbyggen i Fornuddsparken

Under kommunfullmäktige 28/1 behandlades den Socialdemokratiska motionen ”Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken”. Motionärerna som består av hela det socialdemokratiska toppskiktet, flertalet bosatta i det sjönära vackra villaområdet oroar sig över att majoriteten vill bebygga parkeringsplatsen, boulebanan samt området som Ängsgården tar upp. Enligt beräkningar ca 10 % av markytan i den nuvarande parken.

Peter Freij
Ledamot kommunfullmäktige (M)

Det socialdemokratiska förslaget är ett alternativ till den nya skola som planeras och går ut på att bygga om nuvarande skola, bygga ett mindre äldreboende på Kringlantomten samt bygga om Ängsgården.

Förutom de logistiska och ekonomiska problem som kommer att uppstå när skolbarn under byggtiden bussas runt kommunen är placeringen av våra äldre på Kringlantomten ett icke optimalt alternativ för våra äldre med närhet till lastbilar istället för till parkytor.

Nyheten som Socialdemokraterna lanserade i debatten var att man inte bara vill bygga om Ängsgården utan även kraftigt vill bygga ut äldreboendet, ett förslag som man drog ut på i det sista.

Hur stort Ängsgården ska komma att bli och hur stor yta den kommer att ta av fornuddsparken ville man inte svara på utan mörklade detta helt och hållet för både KF och intresserade Trollbäcksbor, ett normalstort boende skulle ta upp hela 15 % av ytan.

Om man kritiserar majoriteten för att ta en yta av området för att bygga skola och samtidigt planerar att göra detsamma med ett äldreboende kan jag inte se varför man motionerar på det sätt man gör.

Jag hoppas att ovanstående inte beror på att man försöker att än en gång desinformera medborgarna, utan att man faktiskt bara inte vet hur man ska möta Tyresös utmaningar.Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra i fornuddsparken, från kommunfullmäktige den 28 januari 2016.Publicerat 2016-02-15
Uppdaterat 2016-03-09

Håller du mer Peter Freij?


Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

Tobé (M): Trygghetskrisen kräver en historisk satsning

Tomas Tobé, Tyresöbo och Moderaternas talesperson i rättsfrågor, skriver att Sverige befinner sig i en trygghetskris och att Moderaterna nu vill göra den största budgetsatsningen för ökad trygghet sedan 1990-talet. Bland annat vill man att det ska finnas 5.000 fler poliser år 2025.

LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

7 besöker oss just nu