Socialdemokraterna mörkar planerade storbyggen i Fornuddsparken

Under kommunfullmäktige 28/1 behandlades den Socialdemokratiska motionen ”Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken”. Motionärerna som består av hela det socialdemokratiska toppskiktet, flertalet bosatta i det sjönära vackra villaområdet oroar sig över att majoriteten vill bebygga parkeringsplatsen, boulebanan samt området som Ängsgården tar upp. Enligt beräkningar ca 10 % av markytan i den nuvarande parken.

Peter Freij
Ledamot kommunfullmäktige (M)

Det socialdemokratiska förslaget är ett alternativ till den nya skola som planeras och går ut på att bygga om nuvarande skola, bygga ett mindre äldreboende på Kringlantomten samt bygga om Ängsgården.

Förutom de logistiska och ekonomiska problem som kommer att uppstå när skolbarn under byggtiden bussas runt kommunen är placeringen av våra äldre på Kringlantomten ett icke optimalt alternativ för våra äldre med närhet till lastbilar istället för till parkytor.

Nyheten som Socialdemokraterna lanserade i debatten var att man inte bara vill bygga om Ängsgården utan även kraftigt vill bygga ut äldreboendet, ett förslag som man drog ut på i det sista.

Hur stort Ängsgården ska komma att bli och hur stor yta den kommer att ta av fornuddsparken ville man inte svara på utan mörklade detta helt och hållet för både KF och intresserade Trollbäcksbor, ett normalstort boende skulle ta upp hela 15 % av ytan.

Om man kritiserar majoriteten för att ta en yta av området för att bygga skola och samtidigt planerar att göra detsamma med ett äldreboende kan jag inte se varför man motionerar på det sätt man gör.

Jag hoppas att ovanstående inte beror på att man försöker att än en gång desinformera medborgarna, utan att man faktiskt bara inte vet hur man ska möta Tyresös utmaningar.Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra i fornuddsparken, från kommunfullmäktige den 28 januari 2016.Publicerat 2016-02-15
Uppdaterat 2016-03-09

Håller du mer Peter Freij?


Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Frihet att besluta

Under senare år har flera valfrihetsreformer gjorts i Tyresö. Detta för att var och en, även när orken tryter eller man inte klarar sig på egen hand, ska fortsätta vara en individ och kunna fatta egna beslut.

Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

9 besöker oss just nu