Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

Peter Freij (M)
Kommunfullmäktigeledamot

Jag sitter och går igenom en aktuell motion från socialdemokraterna gällande planer på ny skola och ett nytt äldreboende i Trollbäcken, närmare bestämt Fornudden. I motionen beskrivs det som att Alliansen planerar att förstöra hela Fornuddsparken med skolbygget. Som vanligt svartmålas alla Alliansens planer på att möta medborgarnas behov och speciellt när det gäller vår fantastiska skola som blir bättre för varje år. Vad gäller saken kan man fråga sig, ska vi fylla igen hela parken med grus och bygga en gigantisk jätteskola mitt i parken? Svar nej.

Jag har varit runt i Trollbäcken under morgonen och frågat väljare om hur de ser på planerna. En av dem sa, ska det inte ligga nere vid vattnet? Nej, det är faktiskt ett bygge som kommer att placeras på den yta som Trollbäckens Bouleklubb nu nyttjar samt en mindre del av omkringliggande yta (red. anm. nya skolan). Bygg, tyckte Trollbäcksbon, och jag håller med. En mycket smart lösning där spaden kan sättas i jorden för både äldreboendet (red. anm. byggs på Fornuddens skolas befintliga tomt), den nya grundskolan och förskolan (red. anm. byggs på Fornuddens skolas befintliga tomt), vilket brådskar i Sveriges populäraste kommun.

Att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern är emot ett projekt börjar mer och mer kunna tas som ett kvitto på att man är på rätt spår. Den socialdemokratiska motionen liknar ett mellanting mellan en NIMBY-fråga (red. anm. ”not in my backyard”) och en ”alltid-emot-allt-fråga”. Det socialdemokratiska förslaget innebär en placering av äldreboendet i ett mycket dåligt trångt läge nära en av Tyresös mest trafikerade genomfarter (red. anm. Gudöbroleden) istället för att ge de äldre ett boende nära en av Tyresös trevligaste grönytor.

Prioriteringen för våra barn och äldre, liksom förståelsen för den ekonomiska och logistiska utmaningen saknas i det socialdemokratiska, som jag ser det, inte helt genomtänkta förslaget.Publicerat 2015-09-14
Uppdaterat 2016-02-08


Frihet att besluta

Under senare år har flera valfrihetsreformer gjorts i Tyresö. Detta för att var och en, även när orken tryter eller man inte klarar sig på egen hand, ska fortsätta vara en individ och kunna fatta egna beslut.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Dags att förnya och utveckla supermiljöbilspremien

Den miljöprofilerade MUF-ordföranden i Tyresö, Fredrik Bergkuist, ger Sveriges nya rödgröna regering svidande kritik för bristande engagemang i att utveckla och skapa förutsättningar för en grön fordonsflotta.

14 besöker oss just nu