Svensson (M) till S-Tyresö om förskolepersonalens utbildningsnivå: Prata med era kollegor på riks!

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) ställer sig frågande till en socialdemokratisk motion om utbildningsnivån för medarbetarna inom Tyresös förskolor.

Anki Svensson (M)
Ordförande barn och utbildningsnämnden i Tyresö

Moderaterna och Alliansen har en tydlig ambition om vikten av kunnig och engagerad personal i alla verksamheter, så även i förskolan. Personalen i förskolan är avgörande för barnens utveckling och bör få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs.

För att säkerhetsställa framtidens kompetensförsörjning finns i vår Kommunplan ett särskilt uppdrag om ett målmedvetet och långsiktigt arbete med framtidens behov av kompetens.

Nyligen behandlade kommunfullmäktige en motion inlämnad av Socialdemokraterna i Tyresö där de föreslår att vi ska införa krav på att all personal ska ha adekvat utbildning för att kommunen ska finansiera verksamheten med en barnomsorgspeng. Socialdemokraterna konstaterar att det idag inte finns några formella utbildningskrav, vilket man vill råda bot på genom att införa riktlinjer som ställer högre krav än lagen anger.

Idag råder en extrem brist även på erfarna barnskötare och tyvärr har inte den socialdemokratiska regeringen bidragit till att vi kan rekrytera den kunniga och engagerade personal vi behöver. För få platser på förskollärarutbildningen är ett problem inte bara vi, utan de flesta av landets kommuner påverkas av. Allra störst är bristen i storstadsregionerna.

Ett annat exempel är den mycket lyckade barnskötarutbildningen i samarbete med Komvux, 30 % i skolbänken och 70 % på arbetsplatsen, som Alliansregeringen införde. Denna möjlighet försvann tyvärr när det ersattes med traineetjänster av den rödgröna regeringen, vilket inte ger lika ambitiösa och engagerade medarbetare.

Vi är helt överens med Socialdemokraterna om vikten av engagerad och kunnig personal i våra förskolor, men vi kan inte ställa högre krav än vad skollagen kräver. Det är även viktigt att påpeka att det är förskolechefen som har ansvaret för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, inte vi politiker.

Som politiker på lokal nivå kan vi heller inte råda över utbildningssystemet, det ligger på riksdag och regeringens bord. Det vi däremot kan göra är att försöka lyfta problemen och utmaningarna med våra partier på en högre nivå. Det brukar jag göra.

Men nu är det ju inte längre Alliansen som styr Sverige utan Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet. Därför finns alla möjligheter för Tyresös socialdemokrater att vara med och påverka våra medarbetare i förskolan. Gör man det, eller är det bara så att man vill skapa en skendebatt här i Tyresö? Mycket talar för det senare även om jag vill tro något annat.Publicerat 2016-10-20
Uppdaterat 2017-01-25


Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

9 besöker oss just nu