Tobé (M): Trygghetskrisen kräver en historisk satsning

Tomas Tobé, Tyresöbo och Moderaternas talesperson i rättsfrågor, skriver att Sverige befinner sig i en trygghetskris och att Moderaterna nu vill göra den största budgetsatsningen för ökad trygghet sedan 1990-talet. Bland annat vill man att det ska finnas 5.000 fler poliser år 2025.

Tomas Tobé
Rättspolitisk talesperson (M)

Sverige befinner sig i en trygghetskris. Förtroendemätningar för polisen pekar nedåt och polisens utredningsresultat likaså. Utvecklingen måste brytas och Moderaterna går nu fram med den största budgetsatsningen på över tjugo år för att öka tryggheten i Sverige. En satsning som överstiger regeringens med 3,5 miljarder och som skulle sätta i gång arbetet på flera fronter.

Arbetet som behöver göras börjar med att stärka svensk polis. Sverige ska ha minst 5 000 fler poliser senast år 2025 och därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025. Vi vill också höja polisernas löner med i genomsnitt 3 000 kronor per månad. Det behövs för att göra yrket attraktivare och få fler att stanna kvar. Men det räcker inte. Polisen måste bli effektivare. För detta krävs en bättre fungerande polisorganisation där fokus ska vara på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

En lika viktig del av arbetet med att säkra tryggheten är att se till att skärpa straffen. I dag finns det tyvärr för många brott där straffen inte fullt ut motsvarar brottets allvar. Så väl brottslingar som brottsoffer ska veta att straffen alltid ska stå i proportion till brottens allvar. Vi föreslår nu skärpta straff för en rad olika brott och allra skarpast slår vi mot den gängrelaterade brottsligheten. Straffen ska också skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.

Att säkra tryggheten handlar dock om mer än bara straffskärpningar och fler poliser. Det allra bästa är förstås att brott inte begås överhuvudtaget och därför är det brottsförebyggande arbetet centralt. Ett exempel handlar om kameraövervakning där regeringens åtgärder länge låtit dröja på sig. Vi vill se fler trygghetskameror på särskilt brottsutsatta platser då det är ett större integritetsbrott att bli rånad utanför sin mataffär här i Tyresö än att det finns en kamera uppsatt. Det brottsförebyggande arbetet är dessutom särskilt viktigt för unga som riskerar att hamna snett. Varje ung människa vi räddar från en kriminell livsstil är inte bara en ekonomisk vinst för samhället utan kanske framför allt en mänsklig vinst.

I slutändan handlar det om prioriteringar. Moderaterna är partiet för fler poliser istället för fler AMS-åtgärder, höjda polislöner istället för höjda bidrag och satsningar på hela rättsväsendet istället för subventionerad LO-avgift. Där regeringen står tysta eller rent ut sagt tafatt går den moderata rättspolitiken framåt. Den innefattar satsningar på en närvarande polis i hela landet, skärpta straff, sätter dom kriminella bakom lås och bom och omfattar ett gediget brottsförebyggande arbete. Endast på så vis kan vi bryta utvecklingen och säkra tryggheten.Publicerat 2017-10-19
Uppdaterat 2017-10-20

Håller du med Tomas Tobé?
FOTO: Fredrik WennerlundLOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Socialdemokraterna mörkar planerade storbyggen i Fornuddsparken

Under kommunfullmäktige 28/1 behandlades den Socialdemokratiska motionen ”Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken”. Motionärerna som består av hela det socialdemokratiska toppskiktet, flertalet bosatta i det sjönära vackra villaområdet oroar sig över att majoriteten vill bebygga parkeringsplatsen, boulebanan samt området som Ängsgården tar upp. Enligt beräkningar ca 10 % av markytan i den nuvarande parken.

12 besöker oss just nu