Tyresö bygger inga “skolfabriker”, vi bygger framtidens skolor!

Kommunalrådet Anki Svensson (M), med ansvar för förskola och skola, skriver om den nya F-9 skolan som planeras i Trollbäcken och är kritisk till oppositionsrådet som kallar det för "skolfabrik".

Anki Svensson (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Tyresö växer och många barnfamiljer väljer att flytta hit, vilket är mycket positivt! Men det ställer också krav på att vi kan möta behovet av platser i förskolan och grundskolan. Just nu pågår bland annat planeringen av en ny grundskola i Trollbäcken.

Debatten om den nya F-9 skolan för 700 elever har stundtals varit het. Det har skrivits reservationer, särskilda yttranden och tidningsartiklar. I den senaste artikel jag läste uttalar sig Anita Mattsson (S) om att det viktigaste för henne är ekonomin och att det måste bli stopp på att bygga det hon kallar ”Skolfabriker”.

Det är trist med uttalande som dessa, ur flera aspekter. Självklart ska vi när vi bygger om och bygger nytt förhålla oss till vad som är bäst för våra barn och elever. En F-9 skola tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning genom hela grundskolan och leder till att relationen mellan skolan, eleven och föräldrarna stärks över tid, att ingen elev tillåts halka efter. Vidare ger en sammanhållen F-9 skola förutsättningar för god pedagogik, samverkan mellan lärare och skolutveckling.

Tyresö har idag tre väl fungerande och populära grundskolor med elever från förskoleklass upp till årskurs 9 med mellan 700-800 elever. Eleverna känner sig trygga och har goda kunskapsresultat.

Uppenbarligen är det skillnad på att vara socialdemokrat i Tyresö jämfört med att vara socialdemokrat i grannkommunen Stockholms stad. Där bygger skolborgarrådet Olle Burell (S) skolor för upp till 1100-1200 elever och vill på sikt att alla skolor är F-9.​

Nej Anita Mattsson (S) vi bygger inga skolfabriker, vi bygger framtidens skolor!Publicerat 2018-04-04
Uppdaterat 2018-04-04

Är Anita Mattssons uttalande om "skolfabrik" motsägelsefullt med tanke på hur hennes partikamrater agerar?


Välfärd byggs på arbete, inte lån!

Anki Svensson (M), kommunalråd i Tyresö, går till attack mot regeringens politik för en hållbar välfärd. I stället för att stärka välfärden med morötter för fler jobb och fler arbetade timmar väljer de rödgröna att ta nya lån och höja skatterna.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

9 besöker oss just nu