Tyresö bygger inga “skolfabriker”, vi bygger framtidens skolor!

Kommunalrådet Anki Svensson (M), med ansvar för förskola och skola, skriver om den nya F-9 skolan som planeras i Trollbäcken och är kritisk till oppositionsrådet som kallar det för "skolfabrik".

Anki Svensson (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Tyresö växer och många barnfamiljer väljer att flytta hit, vilket är mycket positivt! Men det ställer också krav på att vi kan möta behovet av platser i förskolan och grundskolan. Just nu pågår bland annat planeringen av en ny grundskola i Trollbäcken.

Debatten om den nya F-9 skolan för 700 elever har stundtals varit het. Det har skrivits reservationer, särskilda yttranden och tidningsartiklar. I den senaste artikel jag läste uttalar sig Anita Mattsson (S) om att det viktigaste för henne är ekonomin och att det måste bli stopp på att bygga det hon kallar ”Skolfabriker”.

Det är trist med uttalande som dessa, ur flera aspekter. Självklart ska vi när vi bygger om och bygger nytt förhålla oss till vad som är bäst för våra barn och elever. En F-9 skola tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning genom hela grundskolan och leder till att relationen mellan skolan, eleven och föräldrarna stärks över tid, att ingen elev tillåts halka efter. Vidare ger en sammanhållen F-9 skola förutsättningar för god pedagogik, samverkan mellan lärare och skolutveckling.

Tyresö har idag tre väl fungerande och populära grundskolor med elever från förskoleklass upp till årskurs 9 med mellan 700-800 elever. Eleverna känner sig trygga och har goda kunskapsresultat.

Uppenbarligen är det skillnad på att vara socialdemokrat i Tyresö jämfört med att vara socialdemokrat i grannkommunen Stockholms stad. Där bygger skolborgarrådet Olle Burell (S) skolor för upp till 1100-1200 elever och vill på sikt att alla skolor är F-9.​

Nej Anita Mattsson (S) vi bygger inga skolfabriker, vi bygger framtidens skolor!Publicerat 2018-04-04
Uppdaterat 2018-04-04

Är Anita Mattssons uttalande om "skolfabrik" motsägelsefullt med tanke på hur hennes partikamrater agerar?


Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Ett tryggare Tyresö

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) skriver att otryggheten och utsattheten för tjejer och unga kvinnor ökat dramatiskt på senare år i det svenska samhället. Moderatduon vill bland annat ha krafttag för fler uppklarade sexualbrott, strängare straff, bättre stöd till brottsoffer och helt ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn.

Alliansen i Tyresö utvecklar förskolan

Anki Svensson (M) och Anna Steele (L), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver om hur Alliansen vill fortsätta utveckla förskolan i Tyresö.

Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

16 besöker oss just nu