Tyresö ska ha Sveriges lägsta försörjningsstöd 2022

Moderaterna sätter mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta försörjningsstöd år 2022.

Fredrik Saweståhl (M), Andreas Jonsson (M), Peter Freij (M)
ordförande i kommunstyrelsen | ordförande socialnämnden | ordförande Moderaterna i Tyresö

Arbete, inte bidrag, är det som bygger ett starkt Tyresö. Moderaterna har alltid varit det parti som pekat på det orimliga i de höga trösklar det svenska bidragssystemet skapar mellan ekonomiskt och socialt utanförskap och egen försörjning och delaktighet.

I en trebarnsfamilj där ingen jobbar måste den som börjar arbeta gå från bidragsberoende till relativt höga inkomster för att åstadkomma reella skillnader ekonomiskt för sin familj. Detta bygger inte ett starkare Tyresö utan föder utanförskapet och skapar klyftor som sliter vårt samhälle isär.

Utanförskapet måste brytas genom att en mängd åtgärder sätts in för både de som lever utanför egen försörjning och de som är i riskzonen att hamna där.

Var du kommer ifrån är inte det viktiga för oss moderater utan det viktiga är vart du är på väg och att du bidrar efter dina förutsättningar.

Till Tyresö ska du kunna komma med två tomma händer och ändå skapa dig ett bra liv och bidra till din egen och samhällets välfärd. Regeringen är inte dragloket i kampen mot utanförskapet och här måste vi moderater på kommunal nivå ta ledartröjan och tillsammans med våra alliansvänner genomföra de förändringar som behövs för ett starkare mer sammanhållet Tyresö.

Arbetsförmedlingen måste reformeras men vi kan inte vänta på detta utan måste skapa egna former för att stärka upp det AF inte mäktar med. Vi ska ställa krav på att den som har arbetsförmåga ska bidra med det man kan och skapa former för detta med grund i värderingen att alla behövs. Vårt mål är Sveriges lägst bidragsberoende befolkning senast år 2022.

Det nya utanförskapet utmanar och då är det på sin plats att Sveriges arbetarparti antar utmaningen för ett starkare Tyresö. Det är det som är Tyresömodellen.

LÄS MER: Behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att minskaPublicerat 2017-05-02
Uppdaterat 2017-05-02

FOTO: Jonna ThomassonSverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Stockholmsmoderater: Regeringen måste börja samarbeta med oss för att klara integrationen

Ledande moderater i Stockholms län skriver i dag ett öppet brev till bland andra statsminister Stefan Löfven (S) och Miljöpartiets båda språkrör med anledning av flyktingmottagandet och de höga krav som ställs på Stockholmskommunerna, framför allt kopplat till bostadsbristen i regionen. Moderaterna vill till exempel att regeringen ska lätta på byråkratin för att nya bostäder ska kunna byggas snabbare, men också införa ett tillfälligt utslussningsstopp från asylboendena. Allt för att man ska kunna leva upp till den tvångslag som i dag vilar över kommunerna.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

12 besöker oss just nu