Välfärd byggs på arbete, inte lån!

Anki Svensson (M), kommunalråd i Tyresö, går till attack mot regeringens politik för en hållbar välfärd. I stället för att stärka välfärden med morötter för fler jobb och fler arbetade timmar väljer de rödgröna att ta nya lån och höja skatterna.

Anki Svensson (M)
Kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

I Sverige ska alla kunna växa och stå på egna ben. Att det finns förutsättningar för detta är inte bara viktigt, det är helt avgörande. Såväl för en uthållig välfärd som för den enskildes förmåga att försörja och förverkliga sig. 

Enligt den rödgröna regeringens egen vårproposition kommer närmare en miljon människor att leva i utanförskap år 2020. Om inte fler jobbar mer, kan försörja sig själva och bidra utmanas hela grunden för vår välfärd. Välfärd byggs genom arbete. Därför behövs också reformer för fler vägar in på arbetsmarknaden, inte reformer som innebär att det blir mindre lönsamt att utbilda sig och arbeta mer. Men några förslag från regeringen om hur vi kommer dit finns inte.

Istället väljer man att fortsätta att låna till vår välfärd och lägga förslag som tar bort incitamenten för människor att vilja utbilda sig. Sverige är det land där utbildning lönar sig minst, vi ligger i botten. Vi kommer i framtiden behöva många fler lärare, barnmorskor och poliser bara för att ta några exempel. Då väljer den rödgröna regeringen att höja marginalskatten, vilken redan är den högsta i världen.

Skatterna höjs för människor som har valt att utbilda sig under många år och som vi har stort behov av framöver. Hur gör det Sverige bättre?

Höjda marginalskatter har prövats många gånger, det har skapat stora problem och är dåligt för Sveriges ekonomi. Högre marginalskatter gör det mindre lönsamt att utbilda sig, att jobba mer och att byta arbete. Det är helt fel väg för Sverige! Publicerat 2016-10-03
Uppdaterat 2017-01-25

Håller du med Anki Svensson?


Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

11 besöker oss just nu