Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

Anki Svensson (M) | Eva von Vogelsang (M)
Jurist och kommunalråd | Kriminalkommissarie

Vår regering säger sig vara den första feministiska regeringen i världen.  Samtidigt styr de ett land där var tredje kvinna känner sig otrygg, där många inte vågar gå ut på kvällarna. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de känner sig otrygga och är också mer oroliga för att utsättas för brott, särskilt nattetid.

Den svenska sommaren är ljuv men i år har den på många håll i Sverige varit stökig. Kvinnor utsätts för olika sexualbrott exempelvis på tunnelbanan eller promenerandes hem. På festivaler blir tonårsflickor tafsade på och sexuellt ofredade. Kvinnor på Södermalm i Stockholm rånas på guldsmycken och mobiltelefoner av unga, kriminella gatubarn med missbruksproblematik.

För att öka tryggheten måste Polismyndigheten få möjlighet att själv besluta om kameraövervakning på särskilt utsatta platser exempelvis vid festivaler där sexuella ofredanden ofta förekommer. En utökad kameraövervakning innebär en högre allmänprevention och bidrar det till ökad uppklaring av brott. Det finns en anledning till att Storbritannien som ligger i framkant när det gäller polisverksamhet, i stor utsträckning använder sig av övervakningskameror.

Återinför den specialiserade polisstyrka, tunnelbanepolisen, som tidigare fanns i Stockholm och vars uppgift var att upprätthålla ordningen, finnas till hands vid behov och möta människor i deras vardag.  Det är ett utmärkt sätt för polisen att vara närmre medborgarna! 

Straffen för allvarliga våldsbrott bör väsentligt skärpas och fler fall ska kunna leda till utvisning. Sveriges medborgare har rätt att känna sig trygga. Men för att uppnå det måste vi ha ett effektivt rättsväsende, poliser som patrullerar på gator och torg och skärpta straff för brott. 

Straffen måste stå i proportion till brottets allvar och spegla samhällets syn på brottet. Många döms idag till väldigt låga straff, ibland till och med under den nedre gränsen i straffskalan och vi har ett system med "straffrabatt". Risken med låga straff är att lagens preventiva syfte försvinner och riskerar leda till en förtroendekris för hela vårt rättsväsende. Det är dags att reformera hela påföljdssystemet och istället för straffrabatt skärpa straffen för återkommande brottslighet. En översyn av den så kallade ungdomsrabatten behövs, unga brottslingar ska inte särbehandlas i den utsträckning som görs idag, särskilt inte vid grova brott.

Sverige behöver mer trygghet, ökad sammanhållning och ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som beskriver verkligheten utifrån fakta. Att så många kvinnor runtom i Sverige inte vågar vistas ute på nattetid och/eller känner rädsla för att utsättas för brott är djupt oroväckande, det är ett stort kollektivt förlamande och förminskande av livsrummet, en försämrad livskvalitet.

Den rödgröna regeringen som kallar sig feministisk har svaga ambitioner som inte är tillräckliga för att hindra den oroväckande utvecklingen. Så vår fråga är:

Vad tänker du göra åt detta, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson?

Natten kan inte bara tillhöra gärningspersonerna och de kriminella. Kvinnor, natten är er!Publicerat 2017-08-30
Uppdaterat 2017-08-31

Håller du med?
FOTO: Jenny Puronne och Mikael OnegårdFantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Ett tryggare Tyresö

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) skriver att otryggheten och utsattheten för tjejer och unga kvinnor ökat dramatiskt på senare år i det svenska samhället. Moderatduon vill bland annat ha krafttag för fler uppklarade sexualbrott, strängare straff, bättre stöd till brottsoffer och helt ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn.

Alliansen i Tyresö utvecklar förskolan

Anki Svensson (M) och Anna Steele (L), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver om hur Alliansen vill fortsätta utveckla förskolan i Tyresö.

8 besöker oss just nu