Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Anki Svensson
Skolkommunalråd , mamma, mormor och farmor

I Tyresös verksamheter har vi nolltolerans mot mobbing och alla former kränkningar. Personalen i våra skolor handskas dagligen med frågor om detta. Politiskt står frågan ofta på agendan, vad kan vi göra för att förebygga kränkningar, hur arbetar personalen med detta, hur når vi nolltolerans?

De senaste årens explosion av olika sociala medier har inneburit mycket gott för det offentliga samtalet. Människor kommer lätt i kontakt med medier, offentliga personer och varandra. Vi kan göra vår röst hörd, förmedla våra budskap och delta i offentliga debatter. Men det offentliga samtalet på sociala medier har också inneburit ett mycket hårdare samtalsklimat, tyvärr.

Ett normkritiskt förhållningssätt kan vara en del i det förebyggande arbetet mot diskriminering, kränkningar och för att skapa större trygghet. Om vi säger att vi är normkritiska är det viktigt att se sig själv och kritiskt granska vilka normer man förmedlar. Frågan om näthatet måste lyftas och vi måste fundera på hur vi som vuxna agerar i sociala medier. Vi måste vara goda förebilder. Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. 

Om vi menar allvar med målet om nolltolerans mot mobbing och kränkningar i våra verksamheter måste vi offentliga personer fundera över vårt eget ansvar och hur vi agerar i sociala medier.

Jag föreslår ett handslag för ett trevligare samtalsklimat i den offentliga debatten.Publicerat 2016-12-08
Uppdaterat 2017-01-25

Håller du med Anki?


Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Alliansen i Tyresö utvecklar förskolan

Anki Svensson (M) och Anna Steele (L), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver om hur Alliansen vill fortsätta utveckla förskolan i Tyresö.

12 besöker oss just nu