Wolf association Sweden: “Moderaterna försöker fiska billiga poäng”

I förra veckan skrev moderater från fyra Södertörnskommuner att man vill ha bort den varg som rör sig i trakterna då den blivit ett otrygghetsproblem. Nu svarar Ronny Ferm, talesperson för Wolf association Sweden, att debattartikeln tyder på okunskap och att man gör allt för att fiska billiga poäng inför kommande val.

Ronny Ferm
Press/talesperson Wolf association Sweden

Fyra kommuners moderater, Tyresö, Haninge, Huddinge och Nynäshamn har lämnat in gemensamt en debattartikel om Tyrestavargen. Som inte kan få passera utan att bemötas med alla dess felaktigheter.

Deras ställningstagande är politiskt motiverat, med siktet på valåret och inget annat. Att hävda att vargen beter sig onormalt och bör avlivas har endast ett egenintresse.

Länsstyrelsen hade ett informationsmöte där de berättade att vargen betedde sig fullt normalt, och att det inte fanns något att frukta från vargtiken. Personalen på länsstyrelsen har nog större kunskap om vargen än dessa moderater som inte drar sig för att sprida skräckpropaganda .

Incidenten vid Svartbäcksskolan berodde på att hon följde en människa med hund som gick på gångvägen mellan skolan och skogen. Hon uppvisade ett nyfiket beteende och det var inga som helst problem att skrämma iväg henne. Vidare hävdar moderaterna att vargen varit inne bland hus.

Vi vill gärna veta var dessa observationer rapporterats för oss veterligen finns inga sådana rapporter.
Hon har gått på gångvägar som går i utkanten av områden med hus på ena sidan och skog på den andra, men aldrig bland husen.

Om man tittar på en karta över Södertörn så ser man att den består av skog och vatten.
Här och där i skogen så har det byggts upp små samhällen. Skall man då som varg ta sig från en del av skogen till en annan så är det svårt att inte komma i utkanten av ett område med hus, framförallt med tanke på att närmsta hus kan ligga 15-20 m från skogen.

Vilken ryttare har blivit skrämd ? Filmen på ryttaren som blev förföljd visar att hon var allt annat än rädd. Filmen visar en lugn häst och en lugn ryttare som höll huvudet kallt. Ryttaren pratade till och med vargen i en kärvänlig ton. När hon stannade hästen så stannade vargen på behörigt avstånd.  När hon vände hästen och red emot vargen så flydde den in i skogen.

Påståendet att det finns ett riksdagsbeslut på att vi skall ha 170-270 vargar i Sverige är även det felaktigt. Riksdagen tog fram ett spann inom vilket Naturvårdverket skulle sätt ett miniantal vargar i Sverige. Spannet var 170-270 vargar.  Naturvårdverket som är det beslutande organet bestämde då att det absolut minsta antalet skulle vara 270 vargar. 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att ta fram gynnsam bevarandestatus på vargen.

Med hjälp av 2 forskarlag som är experter på genetik så fick dom fram att minst 300 vargar behövdes för att vargen skulle ha en chans att överleva långsiktig, men det under förutsättning att minst 1 ny varg invandrade och reproducerade sig i befintlig stam var femte år. Annars behövs 1700 vargar. Att vi idag har 350 vargar är en sanning med modifikation då det i det antalet räknats med döda, kända vargar. Den illegala jakten har inte heller beaktats där man räknar med mellan 10-30 % av vargarna faller offer för detta.

Beaktar man allt detta hamnar vi långt under 270 vargar även om man räknar med valpar efter senaste inventeringen. 
Från 2015-2016 så ökade vargstammen endast med 15 vargar trots att valpar fötts under tiden. Dessa moderata politiker rider på människors okunskap allt för att fiska några billiga poäng inför kommande val.

Läs de moderata politikernas svar till Ronny Ferm.Publicerat 2017-12-06
Uppdaterat 2017-12-06


Inga artiklar hittades
81 besöker oss just nu